Um
Laboratory

Get In Touch

Department of Brain & Cognitive Sciences, Techno-Joongang-daero 333, Hyeonpung-Myeon, Dalseong-Gun, Daegu 42988, Korea

Phone.(82)-53-785-6153 (office)

Fax.(82)-53-785-6109

Community

Home > Community

번호 제목 작성자 작성일 조회
10   2016년 10월 22일 사이언스 오픈랩   관리자   2017-02-14   2,270  
9   연구실 이전   관리자   2017-02-01   2,966  
8   2016 하계 워크샵   관리자   2016-07-18   2,505  
7   2016 세계뇌주간   관리자   2016-04-21   2,571  
6   Cell Reports 언론 보도   관리자   2016-01-28   3,234  
5   2015 송년회   관리자   2015-12-29   2,731  
4   제67회 대한생리학회 참석   관리자   2015-10-23   2,374  
3   “실험은 실패의 연속 그것이 연구의 매력”…엄지원 연세대 의대 교수   관리자   2015-10-14   2,531  
2   사이언스 오픈랩 - 경향신문 인터뷰   관리자   2015-10-14   2,211  
1   2015년 10월 10일 사이언스 오픈랩   관리자   2015-10-12   2,275  
1 2 34